woensdag 29 april 2009

Afghan blok 15

Blok 15 is ook alweer klaar. Dit ging heel snel, want het is alleen maar een vogeltje. Ik heb er vier avonden aan geborduurd en overdag borduurde ik aan Kimono Waterlily. Ja ja, overdag borduren, want het is vakantie en Quintijn slaapt meestal toch wel een uur of twee. Dan ga ik lekker op de bank zitten, een leuke serie erbij die ik opgenomen heb en borduren!!! Waterlily schiet ook al behoorlijk op, ik zal er binnenkort ook weer even een foto van laten zien.

Ik ben nu op de helft van de afghan. Ik heb 15 blokken gedaan en er volgen nog 15 voor een totaal van 30 blokken. Maar qua borduurwerk zit ik nog niet op de helft, want de onderste helft is veel voller. Maar het borduurt erg prettig, dus het is erg leuk werk. Ik borduur aan deze afghan met de SAL-club van Jacqueline en nog steeds starten mensen aan het borduren aan deze afghan, hij is erg populair.
Ik zou in september ook beginnen met een andere afghan, de Rain forrest afghan, maar daarvoor heb ik toch maar afgezegd. Ik heb al erg veel te borduren en vanaf oktober zal ik weer minder tijd hebben. Er is namelijk weer een baby'tje onderweg! Ik had het op deze blog nog niet verteld, maar wij verwachten in begin oktober ons tweede kindje. Ik ben nu 17 weken zwanger. Vandaar ook dat ik me totaal niet schuldig voel als ik overdag even pauze neem om te borduren. Rust is goed! Borduren nog beter.

I finished stitching block 15. It wasn't a lot of work, for this is only a bird. I worked on this during four evenings and during the day I stitched on Kimono Waterlily. Yes yes, stitching during the day, because I have holidays and Quintijn often sleeps in the afternoon for an hour or two. Then I sit on the couch, watch some television and stitch! Waterlily is growing fast, soon I will show another photo of hers.

I have stitched half of the blocks of the afghan. I did 15 and there will follow another 15 for a total of 30 blocks. But I didn't do half of all the cross-stitches, because the bottom blocks are a lot more filled. But it's easy stitching, so it's fun to do. I work on the afghan in the SAL-club of Jacqueline and still people start stitching this afghan, it's very popular.
In September I would start another afghan, the Rain forrest Afghan, but I cancelled it. I have a lot to stitch already en from October on I won't have a lot of time to stitch. Because I'm pregnant again! I didn't mention on this blog yet, but we expect our second child in the beginning of October. I'm 17 weeks pregnant now. This is a reason why I don't feel guilty at all when I take a break during the day to stitch. Rest is good. Stitching even better!

donderdag 23 april 2009

Eerste pagina af!

De laatste tijd steeds aan The wizard of Oz gewerkt en het begint nu echt al wat te lijken. Je ziet de deur met een krul erin en een half raam en binnenkort komt er een mannetje in beeld dat een boek aan het lezen is.
Het is ontzettend leuk om te borduren, de kleuren zijn fantastisch en het is erg leuk om zoiets tot leven te zien komen.

Last days I worked a lot on The wizard of Oz and it's really going to be something. There is a door with a curl in it and half a window. Soon there will be a man with a book in the picture.
It's really fun to stitch. De colours are great and it's so nice to make a picture alive.

dinsdag 14 april 2009

Afghan Blok 14Met veel pauzes heb ik ook eindelijk dit blok van de afghan geborduurd. Dat ik niet in één keer door geborduurd heb, ligt niet aan de afghan, maar aan mijn verslaving aan mijn pas gestarte HAED. Het is zó leuk om dat te zien groeien! Maar de afghan blijft ook heel mooi, dus ik heb ook met veel plezier aan dit blok gewerkt. De tekst op het bordje heb ik met twee draadjes geborduurd i.p.v. met één, omdat de tekst zo veel beter leesbaar is.
Het volgende blok bestaat uit een vogeltje, dus dat moet ik ook in april nog wel kunnen borduren. Dan ben ik voor de volgende maand tenminste weer bij (want dat was een goed voornemen!)

With a lot of breaks I finally stitched this block of the afghan. I couldn't blame the afhan for the breaks, it's just my addiction for my recently started HAED. It's so much fun to watch it grow! But the afghan is still really beautiful, so I stitch this block with a lot of pleasure too. I stitched the text on the banner with two threads instead of one, because is text is better readable this way.
The next block is a little bird, so I should be able to finish it in April. Then I will be on track next month (and that was a good intention for 2009!)


zaterdag 4 april 2009

Eerste foto van mijn herstart: Wizard of Oz


Dit is de eerste foto van mijn herstart van Wizard of Oz. Ik borduur nu met twee draadjes op 18 count aida en dat wordt heel erg veel mooier. Ik ben in precies de andere hoek begonnen, dus eigenlijk heb ik niet eens het gevoel dat ik aan hetzelfde werkje bezig ben. Dit is de eerste bladzijde en ik heb vier rijen geborduurd. Dat zijn zo'n 3200 steekjes, dus er is een begin. Je ziet het dak van het huisje links op het plaatje. Je ziet de schoorsteen en een begin van de raamomlijsting.
Het zijn erg veel verschillende kleuren, dus daardoor ook een hoop confetti-steekjes, maar ik vind het niet erg. Het is erg fijn dat ik weer met een blij gevoel met dit werk bezig ben.
Waarschijnlijk zie je de lichtblauwe lijnen op de stof. Voor het eerst heb ik de stof gerasterd, dus blokjes van 10x10 op de stof gemaakt, net zoals het patroon ook heeft. Het geeft erg veel houvast tijdens het borduren en ik ben er erg blij mee. Ik heb een pen gebruikt met uitwasbare inkt en dan kost rasteren eigenlijk helemaal niet zoveel tijd.

Here's my first photo of the restart of Wizard of Oz. Now I stitch with 2 threads and it's becoming really beautiful. I started in the opposite site, so actually I don't realize that it's the same work again. This is the first page and I stitched four rows, so I'm quite satisfield. There are a lot of coulours, so a lot of confetti-stitches, but I don't mind. I'm glad to be happy during stitching. You might as well see the light blue lines on the fabric. For the first time I gridded my fabric. I used a pen with wasable ink, and gridding took only little time. But it is really working for me, I love it!